Geen heel spectaculaire ontwikkelingen bij ons in de fokkerij, maar ik wil het toch graag opnoemen. Ik heb een beetje Frans texelaarbloed geïntroduceerd in onze fokkerij. Enkele jaren geleden zijn enkele schapenfokkers naar Frankrijk getogen om een paar Franse texelaars te kopen. Weet niet zeker, maar volgens mij was een artikel in blad ‘Schaap’ (2014-12) over Franse texelaarfokker Martine Durin aanleiding om eens naar dit bedrijf af te reizen. Als ik het allemaal mag geloven zijn de resultaten op dit bedrijf dan ook verbluffend goed. Veel groei, vruchtbaarheid en bespiering.  Bij één van deze ontdekkingsreizigers heb ik twee jaar geleden enkele ooilammeren gekocht. Drie van deze ooilammeren, inmiddels schapen, hebben de geimporteerde ram FR10162-50116 als grootvader (hieronder een foto van deze ram). Ik was in de gelegenheid deze ooilammeren te kopen omdat deze fokker zijn bedrijf beëindigde. De ooilammeren van de Franse ram vielen op door hun ontwikkeling en lengte. Ik heb er nog twee over omdat één gust gebleven is. De twee schapen hebben nu twee keer gelamd en beide hebben ze vier lammeren gebracht. De ooien zijn groot en lang, hebben een smalle lange kop en hebben beste uiers. Het is een genot als ze moeten aflammeren, zoveel ruimte als er is. Vorige herfst zijn ze gedekt door een ram van Reijne met fokwaarde van +0,36 voor vruchtbaarheid. Ik hoop dit jaar een zoontje van één deze schapen in te zetten.
FR10162-50116.1
FR10162-50116