Onze kerk is niet meer van de Nederlands Hervormde Gemeente sinds circa. 15 jaar. Er is een stichting tot het behoud van het kerkgebouw opgericht. Deze stichting organiseert activiteiten om geld in de kerkenzak te krijgen voor onderhoud enz. Zaterdag 1 november jl. was de 3-jaarlijkse kerkenveiling. De inwoners uit Aartswoud en ook mensen van buiten het dorp die iets met Aartswoud hebben hadden gul kavels aangeboden wat uiteindelijk resulteerde in een catalogus met 269 kavels. Het is een gezellige avond geworden met een prachtige opbrengst van € 27.105,00. Kunnen we trots op zijn.
Fantastisch maar ook wrang moment: een zak aardappelen van 25 kg bracht € 90,00 op. Ik sprak na afloop de boer die de aardappels had aangeboden. Hij vroeg mij: “Weet je wat deze 25 kg aardappelen op dit moment oplevert als ik het verkoop aan de groothandel? Raadt maar laag, want de prijzen zijn op dit moment historisch laag”. Ik had geen idee. Deze 25 kg aardappelen brengt op dit moment € 0,375 op. Zevenendertigeneenhalve cent voor 25 kg!! Kijk wat het in de supermarkt doet. Wel een héél groot verschil tussen wat de boer krijgt en wat de consument betaalt. Van het verschil kan de eigenaar van de supermarkt grote landgoederen en paardenstoeterijen kopen.