Gisteren een mooi momentje in het dorp. Sjors, geboren in Aartswoud en vriend van onze zoon Onno, ging trouwen met z’n Marleen. Ons dorp Aartswoud is een klein dorp met ongeveer 450 inwoners. Er is weinig, maar er is ook weer zoveel. We hebben een basisschool en een café. Mijns inziens beide van levensbelang voor de leefbaarheid in een dorp. Daarnaast zijn er verschillende verenigingen. Wat ik zo fantastisch vind van ons dorp is dat zóveel mensen zich inzetten om dingen in stand te houden en te organiseren. En dat doen ze niet alleen om het ‘instandhoudenvan’, maar vooral ook omdat het gezellig is om met elkaar iets te doen. Zo ook voor ons kerkgebouw. Sinds 2001 is het gebouw overgedragen van de kerkelijke gemeente naar een stichting. Deze stichting heeft zich ten doel gesteld het gebouw in stand te houden door (voornamelijk culturele) dingen te organiseren. In de kerk mogen ook huwelijken voltrokken worden. Dus ook gisteren met Sjors en Marleen. Mooi om te zien dat er dan ook weer veel mensen mee bezig zijn om alles goed te laten verlopen. De kastelein aan de overkant nam het initiatief en mobiliseerde verschillende mensen, enkelen zetten alles klaar een ander stak de kaarsen aan. Weer een ander zou de klok luiden. Dit lukte niet omdat er een renovatie plaatsvindt. En boer Kees, één van de twee melkveehouders van het dorp was bode.
Kerk Aartswoud
Saamhorigheid in beeld. Boer Kees als bode bij een huwelijksvoltrekking.