Tjoh, het kleine schooltje houdt de gemoederen wel bezig in Aartswoud. Iedereen heeft het erover.
In m’n vorige verhaaltje heb ik m’n mening gegeven over het feit dat enkele ouders hun kinderen van het schooltje willen halen. Zwak punt in mijn verhaal is dat ik me niet goed verdiept heb in de beweegredenen van de betreffende ouders. Ik zit me af te vragen als ik dat allemaal precies zou weten, of ik dan eenzelfde mening zou hebben. Mijn mening is dat je je kind alleen in een noodgeval uit z’n eigen omgeving moet halen.
Toevallig was er donderdag 29 oktober een bijeenkomst in het dorp, georganiseerd door de dorpsraad. Thema van de avond was leefbaarheid in Aartswoud. Over verschillende relevante onderwerpen was een sterkte-zwakte-kansen-bedreigingen-analyse gemaakt. Hierover werd gediscussieerd aan kleine tafeltjes. Onderwijs kwam ook ter sprake. Eén van de mensen in de zaal was Riekje Meijerink van Allure. Allure is het overkoepelend orgaan waar onze basisschool ook onder valt. Riekje Meijerink wilde op deze avond aanwezig zijn gezien de huidige problematiek. Ze nam het woord en hield, vind ik, een heel mooi betoog. Ze begon dat schoolkeuze een vrije keuze is en daarna vertelde ze over onze basisschool dat het een heel goede school is. Een pareltje. Die vrijheid waar ze over sprak is toch ook wel erg belangrijk. Aartswoud moet niet een dorp zijn waar mensen erop aangekeken worden als ze andersdenkend zijn. Ik heb altijd het gevoel dat dat in Aartswoud wel goed zit. Dat we tolerant zijn. Dat is een groot goed. Dat moeten we houden. Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik toch wel moeite heb om die keuze 100% te respecteren. Ben ik niet trots op. Hoe tolerant ben ik eigenlijk? Ik ga er aan werken. Het komt waarschijnlijk omdat mijn hart in Aartswoud ligt. En als er dan dingen gebeuren die niet goed zijn voor het dorp, dan raakt me dat.
Hoop wel heel erg dat de betreffende mensen zich thuis blijven voelen in Aartswoud en bij andere activiteiten gewoon weer lekker aanwezig zullen zijn.