Aartswoud is een klein dorp, ongeveer 450 inwoners. Klein, maar dapper heb ik eerder wel eens geschreven. Er wordt veel georganiseerd en de betrokkenheid van de inwoners is groot. Drie heel belangrijke pijlers voor de leefbaarheid in een dorp als bij ons zijn volgens mij het café, de lagere school en misschien in iets mindere mate de voetbalvereniging. En laten we die nou allemaal hebben. Fantastisch. Ook een schooltje. Het is in het nabije verleden wel eens moeilijk geweest om het schooltje te behouden vanwege een te klein aantal leerlingen (we hebben het denk ik over ca. 50 leerlingen), maar dat is opgelost. Mensen die er bij betrokken waren hebben enorm geknokt om het schooltje te behouden. Dat is gelukt. Nu hebben we met het volgende probleem te maken: enkele ouders willen hun kind(eren) van het schooltje halen. Om uiteenlopende redenen. Welke redenen precies weet ik niet, maar ik heb ook iets gehoord over een continu-rooster. Ons schooltje is een heel gezellig en knus schooltje en het onderwijs is er, wat je hoort van andere ouders, prima.
Eigenlijk vind ik het egoïstisch als ouders hun kind naar een andere school doen omdat zij dat beter vinden of omdat het carriëretechnisch beter uitkomt. Nadeel vind ik dat het kind hier geen vriendjes meer maakt en is eigenlijk nergens meer echt thuis. Dus in de eerste plaats vind ik het zielig voor het kind, maar daar komt nog bij dat alle leerlingen hard nodig zijn om zo’n schooltje te behouden. En om straks ook weer bijvoorbeeld de voetbal te behouden. Dus voor de leefbaarheid van het dorp.
Ouders, alsjeblieft, laat je kinderen hier op school. Het is hier zo verkeerd niet. En ergens anders is er ook wel weer wat. En laat je kinderen hier lekker een sociaal netwerk opbouwen. Goed voor je kind en goed voor de leefbaarheid in het dorp.