Ik heb weer met verbazing naar het programma Zembla gekeken afgelopen woensdag. Ik vind dat er op een slinkse manier de melkveehouderij in een verkeerd daglicht wordt gezet. Welke fragmenten worden uit het dagen lang filmen bij een boer gepakt? Welke belichting wordt gebruikt? Welke muziek wordt bij bepaalde fragmenten gebruikt? Als je bij een biologische boer gezellige geluidjes hoort, een loeiende koe en tsjilpende vogels zal dat vriendelijker overkomen dan een depressief muziekje bij een fragment in een grote ligboxenstal. En dan de woorden als ‘wegwerpkoe’ en ‘uitgemergelde koeien’ bij de moderne melkveehouder vind ik totaal misplaatst en feitelijk onjuist.
Blij verrast was ik vandaag bij het zien van een artikel in de Volkskrant over het programma Zembla. Weliswaar geschreven door melkveehoudster Carla Dekker. Maar toch, het staat in de Volkskrant.
Ik citeer: “Er worden door de redactie selecties gemaakt in beelden en uitspraken waardoor melkveehouders worden neergezet als economische berekenende en uitbuitende wezens. Iedereen mag een boterham verdienen aan wat hij of zij in het dagelijks leven doen, maar zodra iemand dieren gaat houden als beroep of als ondernemer is dat niet geoorloofd. Naast het selectieve beeld wordt niet meegeteld dat de Nederlandse melkveehouder voldoet aan de hoogste eisen van dierenwelzijn en milieuwetgeving. Zembla wil u laten geloven dat zodra er meer dan 250 koeien op het bedrijf aanwezig zijn dit een bedreiging voor de samenleving is. In onze maatschappij zijn we blij met innovatie, efficiëntie en schaalvergroting in alle bedrijfstakken. Maar als het gaat om het boerenbedrijf lijkt men terug te willen naar de tijd van vroeger toen de koeien de hele winter aangebonden stonden en met de hand gemolken werden. Het is beter om zelf een beeld te vormen van de melkveehouderij en zelf eens rond te kijken op een bedrijf.”
Ah, tip: Kom bij de Manuelhoeve het ‘Rondje Boerentrots’ doen. Met uw familie of collega’s op opoefietsen met rieten mand langs verschillende boerderijen. Daar haalt u streekproducten op en u krijgt korte rondleidingkjes op de boerderijen. Heel interessant en vooral heel erg leuk. Kijk op www.manuelhoeve.nl